piątek, 2 lutego 2018

Czym jest sakrament chrztu?

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Mt 28, 19-20
Czym jest sakrament chrztu?„Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.” [źródło]
Z okazji tak ważnego dnia w życiu dziecka warto podarować mu piękną pamiątkę - miałam ostatnio wielką przyjemność przygotować właśnie taką pracę dla maleńkiej Gabrieli, która została przyjęta do wspólnoty chrześcijan.Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, 
składamy z serca płynące życzenia. 
Niech Twoje życie będzie mądre, dobre i piękne, 
pełne Bożego światła i radości.
Aby przygotować podobną pracę, możecie wykorzystać następujące materiały ze sklepu Three Wishes:Pozdrawiam :)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz